BIS Slovensko s. r. o.

Rating a informácie o BIS Slovensko s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre BIS Slovensko s. r. o. 66994 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 9. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9991% spoločností je horších ako BIS Slovensko s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti BIS Slovensko s. r. o." href="http://bis-slovensko.sk-rating.com/">
   <img src="http://bis-slovensko.sk-rating.com/bis-slovensko.png" width="150" height="25" alt="Rating BIS Slovensko s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating BIS Slovensko s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia